Privacyverklaring

Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl, gevestigd aan ’t winkelcentrum 5A 6441BZ te Brunssum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

totaalgemakheijne@gmail.com

www.totaalgemakheijne.nl

www.trendyballoons.nl

+31 (0)45 22 030 26

AHL (Angelo) Heijne is de Functionaris Gegevensbescherming van Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl. Hij is te bereiken via totaalgemakheijne@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons zelf verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mail

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via totaalgemakheijne@gmail.com, dan zal deze informatie verwijderd worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van uw betaling

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-Om goederen en diensten bij u af te leveren

-Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Totaal gemak Heijne- trendyballoons.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

-Persoonsgegevens > Bewaartermijn > het minimale termijn dat een factuur bewaart dient te worden i.v.m. belastingplicht.

-Personalia > Bewaartermijn > het minimale termijn dat een factuur bewaart dient te worden i.v.m. belastingplicht.

-Adres > Bewaartermijn > het minimale termijn dat een factuur bewaart dient te worden i.v.m. belastingplicht.

-Enzovoort > Bewaartermijn > het minimale termijn dat een factuur bewaart dient te worden i.v.m. belastingplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht , sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens te maken via totaalgemakheijne@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), identiteitsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl wilt u er tevens op wijze dat u de mogelijk heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nlcontact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via totaalgemakheijne@gmail.com