Algemene voorwaarden

Bestelling en betaling

 • Bestellen kan heel eenvoudig via mail (totaalgemakheijne@gmail.com), Whatsapp +31 (0)45 220 3026, telefonisch +31 (0)45 220 3026 of persoonlijk bezoek aan onze winkel.
 • Particulieren dienen hun ballondecoraties volledig te betalen voordat wij deze vervaardigen.
 • Bedrijven met een geldig KVK nummer kunnen betalingen doen via factuur, wel dient er rekening mee gehouden te worden dat bij grote projecten 30% van het totale bedrag van te voren betaald moet worden. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke weg wordt overgegaan, wordt het bedrag ter vordering met 10% administratiekosten , waaronder niet begrepen de kosten van de met incasso belaste raadsman, welke daarnaast ten laste van de opdrachtgever komen tot het door ons betaalde of verschuldigde bedrag.
 • Bij bezorging dient minimaal 24 uur van te voren het volledige bedrag betaald te zijn (tenzij anders afgesproken, schriftelijk)
 • Er geschieden geen betalingen aan de deur.
 • (Kleur) wijzigingen dienen max. 24 uur van te voren door te worden gegeven, zij het per mail, telefonisch of persoonlijk.

Ballonnen

 • De houdbaarheid van ballonnen is zeer divers. Heliumgeblazen ballonnen hebben gemiddeld een zweeftijd van 2 tot 5 dagen. De zweeftijd is afhankelijk van vele factoren. Zo kunt u de ene keer meer geluk dan de andere keer hebben door gunstigere omstandigheden die niet altijd duidelijk te benoemen zijn.
 • Wanneer de ballon dof wordt of wit uitslaat betekend dit het verlies van vocht in de latex. De temperatuuromstandigheid is dan niet optimaal en hierdoor neemt de zweefduur af.
 • De ballonnen kunnen niet tegen warmte/afwisselingen van temperatuur en zonlicht. Dit zal de zweeftijd van heliumballonnen aanzienlijk verkorten. Ballonnen dient u niet bloot te stellen aan warmtebronnen zoals terrasheaters, warmtekanonnen, , ovens, gaskachels, allesbranders en dergelijke, maar ook niet direct onder een airco. Dit verkort de duur van de houdbaarheid van de latex en zal de zweeftijd van helium extreem verkorten.
 • Lucht geblazen ballondecoratie kan door temperatuurschommelingen krimpen of springen.
 • Wij kunnen geen enkele garantie geven over de houdbaarheidsduur van buiten geplaatste ballondecoratie gezien dit volledig afhankelijk is van de (weers)omstandigheden waarin deze zich bevindt.
 • Buiten geplaatste luchtgeblazen decoratie kan, wanneer niet direct blootgesteld aan zonlicht en warmte, enkele dagen mee. De levensduur wordt verlengd doordat u de decoratie in de nacht binnenhaalt om temperatuurschommelingen te voorkomen.
 • Wij zijn ons bewust van het hoge stemgeluid dat u kunt produceren na inademing van helium. Toch vragen wij met klem om dit niet te doen met onze ballonnen, daar deze gevuld worden met zuivere helium wat zeer gevaarlijk is en deze vaak geïmplementeerd zijn met HI-float, wat een negatieve reactie in het lichaam kan oproepen. Totaal gemak Heijne – trendyballoons.nl kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook bij inademing van helium.

Kadoballonnen

 • Maximale gewicht van het kado mag 400 gram bedragen.
 • Maximale doorsnede van de nek van de ballon is 14 cm.
 • Het kado mag geen scherpe randen of kanten bevatten.
 • Wij stoppen geen confetti, los snoep of muntgeld in de ballonnen.
 • U ontvangt van ons een plastic zak om de kadoballon. Wij vragen u deze zo lang mogelijk erom te laten.
 • Wanneer er een fout in de ballon voorkomt zal deze vrijwel meteen defect gaan wanneer wij deze uit de machine halen. Voor het spontaan defect gaan van de ballon nadat u deze uit de plastic zak heeft gehaald zijn wij niet verantwoordelijk. Dit kan vele oorzaken hebben, doch niet ten laste zijn aan de kwaliteit van de ballon.
 • Wij hangen maximaal 3 losse stuks in een kadoballon. Overige kado’s/voorwerpen worden op de bodem van de ballon geplaatst.

Levering bij geboorte

 • Bestellingen van een geboorte kunt u de leverdatum per mail, telefonisch of persoonlijk (tijdens openingstijden aan ons melden. Op te halen decoratie kunnen dezelfde dag nog opgehaald worden (mits enkele uren van te voren gemeld) doch altijd binnen 24 uur. Te leveren decoratie geschiedt vaak binnen 24uur, doch behouden wij het recht, i.v.m. drukte of zon- en feestdagen, te leveren na 24uur, doch binnen 48uur.
 • Wanneer er onverhoopt iets mis gaat, waardoor het kindje waardoor het kindje voor levering komt te overlijden zullen wij ten alle tijden 100% van het betaalde bedrag restitueren.

Leveringen

 • In verband met de wind zullen wij onze frames verzwaren, doch geeft dit geen garantie dat de natuur niet sterker zal zijn dan dit.
 • Ballondecoraties worden niet opgehangen/vastgehangen of bevestigd. De klant dient zelf zorg te dragen hiervoor. Dit i.v.m. aansprakelijkheid.
 • Wij kunnen geen exact tijdstip van levering afspreken. Dit zal altijd een tijdsbestek van 1 a 2 uur zijn afhankelijk van de locatie en de gelegenheid. In het geval van een kerk of religieuze instelling willen we u vragen zelf de tijd van opening van de deuren en aanvang dienst aan ons door te geven. In het geval van een horeca bedrijf willen we graag het telefoonnummer van een contactpersoon binnen de organisatie van u ontvangen, zodat wij zelf e.e.a. vooraf kunnen kortsluiten.
 • Wanneer wij pech krijgen of er oponthoud op de weg is, zullen wij altijd proberen om uw bestelde decoratie op tijd ter plaatse te krijgen. Wanneer dit te laat gebeurd staat het de klant vrij de levering te weigeren, waarna vrijstelling van het te betalen factuurbedrag zal plaatsvinden. Bij acceptatie van de levering zullen wij niet ingaan op reclamatie achteraf. Ook wanneer levering door onze tekortkoming op geen manier mogelijk is zal de klant het betaalde factuurbedrag terug ontvangen. Het indienen van een claim, van welke aard dan ook, is niet mogelijk.

Borg

 • Voor ballondecoraties welke ondersteuning middels een frame nodig hebben, maken wij gebruik van aluminium buizen en parasolvoeten of rvs buizen en luxe tegels, hierop is een borg van €15,00 en €25,00 per pilaar en €30,00 per boog.

Metalen cirkel met een diameter van 2m, hierop is een borg van €100,00

 • Uw borg ontvangt u contant terug wanneer u binnen 60 dagen deze pilaar of boog (excl. Ballonnen  en geheel in tact, inclusief voet en roede) aflevert in onze winkel.
 • Wanneer u wenst dat wij de pilaren ophalen is dit mogelijk. U betaalt dan nogmaals het bezorgbedrag.
 • Bij een levering aan een bedrijf vanaf 4 pilaren/2 bogen zal er geen borg berekend worden. Echter dient u er rekening mee te houden dat wanneer er dan stukken ontbreken of schade is deze zullen worden berekend middels nacalculatie op een nieuwe factuur.